Najniższa krajowa idzie w górę od 2019 roku.


Rząd podjął decyzje o podniesieniu płacy minimalnej do 2 250 zł od 2019 roku. Minimalna stawka godzinowa zostanie podniesiona do 14,70 – taką informacje podało CIR

porównywarka finansowa

Rada Ministrów przyjęła dziś rozporządzenie które ustala iż najniższa krajowa w 2019 r. zostanie podniesienia do kwoty 2 250zł. Rozporządzenie przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

W oficjalnym komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu (CIR) czytamy:

“Rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2 250 zł (w 2018 r. – 2 100 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.). Natomiast minimalna stawka godzinowa w 2019 r. została ustalona na poziomie 14,7 zł (w 2018 r. – 13,7 zł)”.

Podwyżka najniższej krajowej jest argumentowana przez CIR w następujący sposób:

Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 250 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników).

Najniższa krajowa w 2018 r. wynosi 2 100 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa wynosi 13,70 zł.

Wzrosną koszty zatrudnienia dla przedsiębiorców o 180 zł. 

Podniesienie płacy minimalnej oraz stawki godzinowej podniesie koszty zatrudnienia na minimalnym wynagrodzeniu o 180 zł. Łącznie ze składkami pracodawca zapłaci za pracownika 2 713 zł od 2019 r. 

Składki 2017 ( 2000 zł płacy minimalnej)Składki 2018 ( 2100 zł płacy minimalnej)Składki 2019 ( 2250 zł płacy minimalnej)
Emerytalna195,20 zł204,96 zł
219,60 zł
Rentowa130,00 zł136,50 zł146,25 zł
Wypadkowa36,00 zł37,80 zł40,50 zł
FP49,00 zł51,45 zł55,11 zł
FGŚP2,00 zł2,10 zł2,25 zł
RAZEM2 412,20 zł2 532,81 zł2 713,71 zł

Polacy, którzy są narodem pracowitym zasługują na bezpieczeństwo finansowe, na uczciwe i godne życie
 – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Źródło: premier.gov.pl

Dodaj komentarz