10 sposobów na zbudowanie pozytywnej historii kredytowej

Zbudowanie pozytywnej historii kredytowej leży w interesie każdego, kto planuje zaciągnąć kredyt w banku lub skorzystać z pozabankowej pożyczki czy chwilówki. Większość instytucji sprawdza bowiem dzisiaj dane w BIK i bierze je pod uwagę przy podjęciu decyzji o udzieleniu finansowania. Dowiedz się, czym dokładnie jest historia kredytowa oraz w jaki sposób zadbać o nią, by bez problemu korzystać z produktów kredytowych.

Co to jest historia kredytowa i jakie ma znaczenie?

Pod pojęciem historii kredytowej kryje się nic innego, jak informacje na temat naszych zobowiązań, jakie zaciągnęliśmy do tej pory w bankach, SKOK-ach i firmach pożyczkowych. Chodzi tu m.in. o wszelkiego rodzaju kredyty (gotówkowe, hipoteczne, samochodowe itp.), pożyczki, karty kredytowe, debety w rachunku itp. Dane takie zbiera od wielu lat specjalnie do tego powołana instytucja – Biuro Informacji Kredytowej. Skrupulatnie odnotowuje w swojej bazie, kiedy zaciągnęliśmy zobowiązanie, w jakiej kwocie i jak je spłacamy.

Terminowe regulowanie rat buduje naszą pozytywną historię kredytową, która ma odzwierciedlenie w tzw. scoringu BIK. Ta ocena punktowa jest obniżana na przykład wtedy, gdy spóźniamy się z płatnościami. Niestety na scoring mają wpływ także inne czynniki np. zbyt częste zaciąganie zobowiązań, czy posiadanie zbyt dużego zadłużenia.

Banki i instytucje pożyczkowe chętnie korzystają z informacji BIK podczas weryfikacji wniosków o kredyty lub pożyczki. Dzięki nim mogą ocenić wiarygodność kredytową klientów i ich rzetelność w spłacie zobowiązań. Negatywna historia kredytowa jest bardzo częstym powodem odmowy udzielenia finansowania. Z kolei ta pozytywna może znacznie zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu, a także na jego lepsze warunki np. niższe oprocentowanie.
Jak zatem zbudować taką pozytywną historię kredytową? Poniżej przedstawiamy aż 10 na to skutecznych sposobów!

Pozytywna historia kredytowa – 10 sposobów na jej zbudowanie

1. Terminowa spłata bieżących zobowiązań

Aktualnie spłacane kredyty, pożyczki, czy zakupy ratalne warto regulować w terminie. Każda terminowa spłata buduje pozytywną historię kredytową. W przypadku, gdy mamy problem z zapamiętaniem wszystkich terminów płatności, warto skorzystać z takich rozwiązań jak stałe zlecenia przelewów, jakie można samodzielnie zdefiniować w bankowości elektronicznej.
Gdy powodem nieterminowego regulowania rat jest ich zbyt duża wysokość, warto rozważyć kredyt konsolidacyjny, który pozwala zamienić dotychczasowe raty na jedną mniejszą, łatwiejszą do spłaty. Rozwiązań jest bardzo wiele – warto zrobić wszystko, by terminowo spłacać wszelkie kredyty i pożyczki, ponieważ jest to najlepszy sposób na wysoki scoring BIK.

2. Sprawdzenie swojej historii kredytowej w BIK

Bardzo często zdarza się, że o posiadaniu złej historii kredytowej dowiadujemy się dopiero w momencie odrzucenia przez bank naszego wniosku o pożyczkę. Niestety negatywna decyzja kredytowa jest również odnotowywana w BIK i ma wpływ na ogólną ocenę kredytobiorcy. Lepiej więc uniknąć takich sytuacji i sprawdzić swój status w BIK przed ubieganiem się finansowanie. Można to zrobić w prosty sposób przez Internet na stronie tej instytucji.
Wystarczy dokonać rejestracji w serwisie i zamówić Raport BIK. Znajdziemy w nim całą swoją historię kredytową wraz z informacjami na temat opóźnień i oceny punktowej. Być może okaże się, że w bazie widnieją jakieś zaległości, o których nie mieliśmy pojęcia. Należy w takiej sytuacji skontaktować się z wierzycielem i wyjaśnić sprawę. Jeśli racja leży po naszej stronie, wierzyciel będzie musiał skorygować błędne dane i tym samym poprawi się nasza historia kredytowa.

3. Uregulowanie wszystkich zaległości

Widniejące w BIK zaległe płatności wpływają na obniżenie naszej oceny punktowej, ale nie wszystkie. Najmniejsze znaczenie mają opóźnienia nieprzekraczające 30 dni, co nie znaczy, że można sobie regularnie na takie przekraczanie terminów płatności pozwalać. W szczególności jednak należy wystrzegać się opóźnień wynoszących powyżej 2 miesięcy. W przypadku zamkniętych kredytów i pożyczek, jeśli w trakcie ich spłaty dochodziło do opóźnień przekraczających 60 dni, informacje na ich temat mogą być widoczne w BIK nawet przez okres 5 lat.
Wszelkie zaległości warto więc jak najszybciej uregulować, by wyczyścić BIK z negatywnych wpisów. Warto tutaj pamiętać, że aktualizacja danych w bazie nie nastąpi automatycznie, ponieważ banki mają na zgłoszenie zmian 7 dni, a sam BIK kolejny tydzień na to, by wprowadzić do systemu uzyskane dane.

4. Niedopuszczanie do nadmiernego zadłużenia

Banki i firmy pożyczkowe sprawdzając historię kredytową, zwracają również uwagę na to, jak dużo kredytów spłacamy i jaka jest ich ogólna wartość. Zbyt duże zadłużenie może być przyczyną odrzucenia wniosku o kolejną pożyczkę. Budowanie dobrej historii kredytowej powinno więc polegać także na rozsądnym zaciąganiu zobowiązań. Zanim sięgniemy po kolejne, najpierw spłaćmy dotychczasowe.

5. Unikanie postępowania windykacyjnego, sądowego i komorniczego

Ten punkt ściśle wiąże się z terminowym regulowaniem zobowiązań oraz unikaniem zaległości, o których pisaliśmy w punkcie 1 i 3. W szczególności należy wystrzegać się sytuacji, w której wierzyciel z powodu naszych opóźnień w płatnościach rozpoczyna postępowanie sądowe i potem komornicze. Widniejąca na ich temat informacja w BIK będzie przez wszystkie instytucje interpretowana jednoznacznie: że klient ubiegający się o pożyczkę jest nierzetelnym płatnikiem i udzielanie mu finansowania jest zbyt ryzykowne.
Postępowanie sądowe i egzekucyjne wpływa również na ogólny scoring BIK. Jeśli zależy nam na pozytywnej historii kredytowej, w przypadku problemów ze spłatą zobowiązań starajmy się jak najszybciej rozwiązać problem w sposób polubowny. Można poprosić wierzyciela o nowy harmonogram spłaty, karencję w spłacie kredytu bądź renegocjacje warunków umowy np. obniżające wysokość raty.

6. Nieprzekraczanie dopuszczalnego limitu na karcie lub debetu w rachunku

Jak się okazuje, naszą historię kredytową psują nawet opóźnienia w spłacie kart kredytowych, czy przekraczanie limitu w rachunku. Często wynika to ze zwykłego niedopatrzenia, czyli np. niezapewnienia na rachunku wystarczającej ilości środków pod koniec miesiąca. Po pobraniu przez bank standardowych opłat za prowadzenie konta może się okazać, że dopuszczalny debet został przekroczony, a my mamy zaległość wobec banku. Podobnie bywa z kartą kredytową – wystarczy zapomnieć o terminie wpłaty kwoty minimalnej, by ruszyła lawina konsekwencji w postaci blokady karty, a także negatywnego wpisu w BIK.

7. Korzystanie z produktów kredytowych, by w ogóle mieć historię kredytową

Budowanie pozytywnej historii kredytowej polega również na tym, by w ogóle mieć tę historię. Choć nie jest to regułą, większość banków obawia się udzielać większych kredytów osobom, które według danych BIK nigdy nie zaciągały żadnego zobowiązania. W takim wypadku trudno bowiem ocenić ich wiarygodność kredytową oraz przewidzieć, czy będą spłacać raty w terminie.
Warto więc od czasu do czasu skorzystać z jakiejś drobnej pożyczki, kupić sprzęt na raty lub chociaż wziąć kartę kredytową, nawet jeśli się nie potrzebuje dodatkowego finansowania. Informacja o zaciągnięciu nawet niewielkiego zobowiązania i jego terminowej spłacie stworzy pozytywną historię kredytową, która może przydać się w przyszłości, gdy będziemy chcieli pożyczyć z banku większą sumę pieniędzy. O posiadanie historii kredytowej powinny zadbać w szczególności osoby planujące wziąć kredyt hipoteczny na zakup mieszkania.

8. Podczas wnioskowania o kredyt udzielanie zgody na przetwarzanie danych

Warto pamiętać, że dane na nasz temat mogą trafić do BIK wyłącznie za naszą zgodą. To dlatego podczas składania wniosku o kredyt lub pożyczkę należy w formularzu zaznaczyć odpowiednie kwadraciki przy oświadczeniu, że zgadzamy się na przekazywanie oraz pobieranie danych z BIK.
W praktyce bardzo trudno dzisiaj ubiegać się o finansowanie bez wyrażenia takiej zgody. W przypadku wielu firm pożyczkowych wniosek po prostu nie jest nawet przyjmowany do rozpatrzenia. Niektóre osoby jednak po uzyskaniu kredytu decydują się wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Taki krok działa na naszą niekorzyść, ponieważ jeżeli będziemy spłacać raty w terminie, informacja na ten temat nie trafi do BIK po wycofaniu zgody. W konsekwencji stracimy szansę na budowanie pozytywnej historii kredytowej.

9. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych przy problematycznych zobowiązaniach

W przypadku gdy ze spłatą jakiegoś kredytu zaczynamy mieć problem i zdarzają nam się opóźnienia, warto rozważyć wycofanie zgody na przetwarzanie danych. Należy jednak pamiętać, że informacje na temat niespłaconych zobowiązań BIK może przechowywać bez naszej zgody – wykreślenie takich danych jest możliwe dopiero po 5 latach od ich uregulowania. Tutaj znowu należy pamiętać o najważniejszej zasadzie pozwalającej na budowanie pozytywnej historii kredytowej – wszelkie kredyty i pożyczki trzeba po prostu spłacać w wyznaczonym terminie.

10. Nieskładanie w krótkim czasie zbyt wielu wniosków o kredyt lub pożyczkę

W BIK-u widnieją informacje nie tylko o kredytach, jakie zaciągnęliśmy w przeszłości lub które aktualnie spłacamy. Instytucja ta gromadzi również rejestr zapytań kierowanych przez banki i firmy pożyczkowe na nasz temat, które są związane z ubieganiem się o nowe zobowiązanie. Jeśli w krótkim czasie takich zapytań jest bardzo dużo, może to zostać zinterpretowane jako próba zaciągnięcia zbyt dużego zobowiązania przekraczającego możliwości finansowe. Należy unikać składania jednocześnie wniosków o pożyczkę do zbyt wielu instytucji, a także zbyt częstego ubiegania się o finansowanie. W obu przypadkach świadczy to o naszej trudnej sytuacji finansowej i nie pomaga w uzyskaniu kredytu.

Jak widać, budowanie pozytywnej historii kredytowej wymaga dyscypliny finansowej, ale nie jest wcale takie trudne. Tak naprawdę wystarczy rozsądnie korzystać z produktów kredytowych i starać się terminowo spłacać zaciągnięte zobowiązania. Dobrze jest także raz w roku sprawdzić swój status w BIK, by na bieżąco eliminować ewentualne błędne informacje i lub niedopatrzenia w regulowaniu zadłużenia.

Dodaj komentarz